Juridische informatie

IECA-Europe beoogt met deze website de toegang van het publiek tot wetgeving van de Europese Unie te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. IECA-Europe kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht, niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Soms gekoppeld aan externe sites waarvoor IECA-Europe geen verantwoordelijkheid draagt en geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.

IECA-Europe streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. IECA-Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Privacy Policy
IECA-Europe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, of uw vraag/klacht in behandeling te nemen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. IECA-Europe zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanmelding.

IECA-Europe gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende diensten te leveren:

Als u uw onderneming aanmeldt, hebben we de gegevens nodig zoals op de aanmeldpagina te lezen is om uw aanmelding uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Na uw akkoord op de Voorwaarden zullen de openbare gegevens die u heeft ingevuld op de site getoond worden voor bezoekers die informatie willen inzien van uw onderneming t.b.v. de betrouwbaarheid. Indien u als consument een klacht heeft kunt u doorverwezen worden naar een externe pagina. Daar kan een andere privacy policy gelden.

Om het contact zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw onderneming en het gebruik van onze diensten op. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@IECA-Europe.nl.

IECA-Europe verkoopt uw gegevens niet

IECA-Europe zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanmelding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij IECA-Europe

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van IECA-Europe, dan kunt u een e-mail sturen naar info@IECA-Europe.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Copyright & Auteursrecht© IECA-Europe

Disclaimer

IECA-Europe probeert met deze website ondernemers informeren over het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten binnen de Europese Unie. Zij streeft ernaar dat deze informatie up-to-date en juist is. Als zij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal zij proberen deze te verbeteren. Zij aanvaardt evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze site.

Het gaat namelijk om informatie die van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is, niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of up-to-date is, soms doorlinkt naar externe sites waarop IECA-Europe geen invloed heeft en waarvoor zij ook niet verantwoordelijk is, niet als professioneel of rechtskundig advies kan worden gezien (daarvoor dient een deskundige te worden geraadpleegd).

IECA-Europe kan helaas niet garanderen dat de gegeven informatie de officieel goedgekeurde teksten nauwkeurig weerspiegelt.

IECA-Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het bezoeken van deze site of van externe sites waarnaar wordt doorgelinkt.
Gebruikte bronnen:
– Europese Commissie | Uw rechten als consument, hoe de Europese Unie uw belangen behartigt
Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen ISBN 92-79-03547-
– EVD-informatie | Nummer: 120700 | Nummer: 97812
– Kamer van Koophandel
– OHIM the official trade marks and designs registration office of the European Union.
– Consumentenautoriteit
– Sociaal Economische Raad
– Vergelijk.nl Keurmerken onderzoek

Deze juridische informatie kan op enigerlei wijze worden aangepast. Door deze pagina regelmatig te bezoeken, bent u er steeds van op de hoogte.