Wetgeving

De wetgeving voor Europa is momenteel niet in een hand te omschrijven. De Europese regels schrijven minimale wetten voor maar elk land kan zelf beslissen wetgeving aan te scherpen. Dit kan soms tot complexe situaties leiden waarin een verkopende partij verschillende leveringsvoorwaarden dient te hanteren voor verschillende landen.

Verschil in regels
Ook kopende partijen hebben te maken met verschil in rechten. Dit heeft te maken met een belangrijke Europese regel die er vanuit gaat dat als u koopt bij een webshop in bepaald land, de regels gelden die in dat land van kracht zijn. In alle gevallen is de minimale Europese wetgeving van kracht maar kopers krijgen in principe te maken met andere regels dan dat men gewend is in hun eigen land.

Consumentenrecht
IECA-Europe heeft in de eerste plaats de belangrijkste Europese consumentenrechten bijeen gebracht die ten minste in alle Europese lidstaten van kracht zijn.
Deze punten zijn van toepassing geweest bij het opstellen van de IECA-Europe Gedragcode voor Euro Safe Shop, het Europese webwinkel keurmerk.
.
.
U kunt de IECA-Europe Gedragscode vinden op de website van Euro Safe Shop.

Platform
Het is een van de doelstellingen van IECA-Europe een platform te creëren waarin er meer inzicht komt voor kopers als voor verkopers in de verschillen van rechten en plichten en (veilige en betrouwbare) e-commerce in Europa daarmee te stimuleren. Daarnaast heeft IECA-Europe contact met Europese beleidsmedewerkers om regulering van lokale diversiteit in wetgeving te bevorderen.

.
.

Europees Commissaris John Dalli (Consumentenbescherming)
.
“Geduchte hindernissen op de belofte van meer keuze en lagere prijzen in de Europese markt dienen we uit de weg te ruimen”.
.

.>