Over Stichting IECA-Europe

De International E-Commerce Association Europe (IECA-Europe) is opgericht om veilige en betrouwbare e-commerce in Europa te bevorderen. Om deze doelstellingen te realiseren geeft de stichting informatie en advies aan winkeliers, ondernemers, consumenten en wetgevers vormgegeven in twee pijlers:

1) Wetgeving
Het is een doel om de complexiteit van de huidige wetgeving inzichtelijk te maken. Enerzijds door het creëren van een platform waar aanbieders terecht kunnen voor informatie over de juist geldende (lokale) wetgeving in de verschillende landen. Anderzijds maakt IECA-Europe zich sterk om juist deze diversiteit te reguleren en te komen tot meer eenheid en duidelijkheid voor zowel verkopende als kopende partijen.

2) Europees webwinkel keurmerk
Met het EuroSafeShop keurmerk kunnen verkopende partijen aantonen dat zij zich inzetten voor naleving van de juiste regels en zich houden aan de gedragscode die is opgesteld volgens de regels voor Europese consumentenrechten. Met dit predicaat gaat er een stimulans naar betrouwbare ondernemers en geeft het meer zekerheid voor consumenten in een beslissende fase van hun aankoop keuze op internet.

Strategie
In de realisatie van haar doelstellingen is naast het creëren van een platform van ondernemers samenwerking van essentieel belang voor IECA-Europe. In deze strategie zoekt de stichting samenwerking met bestaande partijen als Business Partner.

Correspondentieadres:
Stichting IECA-Europe
Lingenskamp 10
1251 JK Laren (NL)
info@ieca-europe.eu 

De International E-Commerce Association Europe is opricht te Hilversum (NL) door mr. S.V. Viveen. Notaris Horst Viveen & van de Graaff.  KVK nummer: 50889893

Het bestuur van Stichting IECA-Europe bestaat uit:
Dhr. D. Smulders, voorzitter
Dhr. M. Bartelet, penningmeester, secretaris